RING OSS - 031-311 33 35

PCB sanering Västra Götaland

RING OSS - 031-311 33 35

PCB sanering Västra Götaland

Vi avlägsnar PCB i din fastighet

Kontakta oss

PCB sanering

Välkommen till Göteborgs Asbest & Rörservice AB! Vi erbjuder PCB sanering i Västra Götaland. Vi erbjuder även avfallshantering av farligt PCB när vi sanerar.

Asbestsanering

Vi är professionella inom både PCB sanering och asbestsanering och erbjuder helhetslösning, sanering och återisolering.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

PCB sanering Västra Götaland

PCB sanering i Västra Götaland

Vårt företag har funnits ända sedan 1992 och har stor erfarenhet av PCB sanering i Västra Götaland. Vi är professionella sanerare av PCB och kan erbjuda PCB sanering och avfallshantering med service och tjänster. Exempelvis erbjuder vi professionell och säker avfallshantering som blir nödvändig efter en PCB sanering i Västra Götaland. Vi tar hand om det farliga PCB-materialet på rätt sätt!

Kontakta oss för en säker PCB sanering i Västra Götaland!

Tillstånd för PCB sanering

Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket som är myndighet för PCB saneringar bland annat i Västra Götaland. Alla som hanterar och arbetar med PCB saneringar i t.ex. Västra Götaland måste ha Arbetsmiljöverkets tillstånd för att kunna erbjuda detta. Utöver det är det givet att vi även är medlemmar i Byggnads och därmed får vi kunskap och uppdateringar när det kommer till säkra PCB saneringar i Västra Götaland.

Arbetsmiljöverket      Byggnads logo     

I hela Västra Götaland vänder vi oss till privat- och företagskunder som behöver hjälp med PCB sanering i sina fastigheter. För oss är det också självklart att erbjuda Nöjd kund garanti med vår PCB sanering. En Nöjd kund garanti för våra kunder innebär att vi utför PCB saneringen i Västra Götaland med hög kvalitet och service. Det är självklart att du som kund ska bli nöjd med vår PCB sanering.

Helhetslösning vid vår PCB sanering

När vi arbetar med PCB sanering i Västra Götaland ser vi också till att erbjuda en helhetslösning. Vi har sett att det kan vara svårt att på egen hand återuppbygga det som vi har rivit ner. Därför ser vi till att lämna platsen som den var när vi kom, och om ni har önskemål om andra material, arbetar vi med det när vi återisolerar fastigheten.

Vi lämnar alltid arbetsplatsen på ett snyggt och ordnat sätt och återisolerar på de sätt som ni önskar. Vår Nöjd kund garanti gör att ni tryggt och säkert kan anlita oss. Vi arbetar alltid med fokus på säkerheten för alla våra kunder.

Så går en PCB sanering till

Det första som vi gör när ni anlitar oss är att komma ut och göra en okulär besiktning av fastigheten. Det innebär att vi kommer ut och tittar på huset där ni misstänker att det finns PCB. Sedan tar vi med oss det som vi misstänker innehåller PCB för att säkerställa om det finns PCB där.

  • Vi bygger säkra luftslussar för att omgivningen inte ska behöva utsättas för PCB.
  • Vi river ut allt material som innehåller PCB.
  • När allt PCB väl är borta ser vi till att återisolera på de sätt som ni önskar.
  • Vi städar alltid platsen där vi har arbetat så att det blir en fin plats när du väl tar över.

Återisolering av fastighet

Eftersom vi river material i fastigheten kan det bli som det blir på en sådan arbetsplats. Därför skulle vi aldrig kunna tänka oss att lämna platsen utan att städa upp, återisolera och se till att platsen där vi har arbetat återställs på de sätt som våra kunder önskar.

Skulle det vara så att vi behöver riva hela väggar, golv eller delar av hus, så informerar vi alltid våra kunder om det. Vi erbjuder även större rivningar. För oss är det naturligt att våra kunder vet vad vi gör och vi river inte mer än vad som är nödvändigt för att få bort all PCB. Och det är alltid du som kund, som bestämmer om rivningen och som ska fatta beslut om det vi föreslår. Däremot kan vi ge råd och stöd för ditt beslut. Vi har kompetens och kunskap om PCB saneringar i Västra Götaland.

Erbjuder även asbestsanering

Vi har lång erfarenhet av asbestsanering i Västra Götaland och kan erbjuda asbestsanering om det är så att ni behöver det. Då arbetar vi på samma sätt som vid PCB sanering i Västra Götaland. Då bygger vi luftslussar för att skydda omgivningen där vi sanerar. Vi informerar om det som vi behöver riva så att du som kund vet vad som händer. Vi återisolerar efter asbestsaneringen så att du som kund inte ska behöva arbeta med platsen där vi har utfört asbestsanering i Västra Götaland.