RING OSS - 031-311 33 35

PCB sanering Västra Götaland

RING OSS - 031-311 33 35

PCB sanering

PCB sanering i Västra Götaland

Misstänker du att du har PCB i isolering inom- och/eller utomhus? Vi tar reda på om det är så att du har PCB i din fastighet. När vi har konstaterat att du har PCB i huset, erbjuder vi oss att utföra en PCB sanering i Västra Götaland.

Ta kontakt om ni misstänker och behöver PCB sanering i Västra Götaland!

PCB är en förkortning; polyklorerade bifenyler som är en grupp kemikalier, bestående av kloratomer. 1956-1973 använde många PCB i byggnader. Då använde byggarna PCB i fogmassa som man då tyckte passade mellan betongplattor, i isolering runt fönster, dörrar, balkonger, trappor, och runt fasadelement på stenhus.

Av den anledningen hittar vi ofta PCB i fasader som är byggda under de åren. Det händer ofta att vi hittar PCB i plåt- och fönsterlister, i fogfria och halkskyddade golv, i storkök och industrilokaler, i isolering av lysrörsarmaturer och på ställen där bygghantverkarna behöver isolera fastigheten.

När vi utför PCB sanering i Västra Götaland

Vi besiktigar det hus som du misstänker har PCB i Västra Götaland, och att du kanske behöver göra en PCB-sanering i Västra Götaland. 

Så utför vi PCB-sanering:

  • Vi gör en första okulär besiktning av huset där du misstänker att det finns PCB.
  • För att säkerställa att det finns PCB i huset (om du är osäker) utför vi en mer noggrann analys av huset, och river mycket små delar för att kunna fastställa innehåll av PCB.
  • Vi bygger luftslussar så att andra som finns i närheten inte ska riskera sin hälsa när vi arbetar.
  • Vi river ut allt som innehåller PCB. När allt PCB är borta bygger vi isolering på nytt så att du sedan kan arbeta med inredningen.
  • Vi städar platsen som vi har arbetat på så att det är en fin arbetsplats för dig att ta över.

Erbjuder asbestsanering i Västra Götaland

På liknande sätt som att vi erbjuder PCB sanering i Västra Götaland erbjuder vi även asbestsanering i Västra Götaland. Asbest är också ett farligt och giftigt material som husbyggare använde i husbyggen redan i början av 1900-talet. Innan man förstod att asbest är hälsovådligt ansåg husbyggarna att det var ett alldeles utmärkt material att isolera med.

När det senare visade sig ge upphov till cancer hos de som exponerades av asbesten, förbjöds användningen av asbest i isolering av hus och fordon, i Sverige stiftades det ett förbud mot att använda asbest i isolering av hus 1982, vilket idag innebär att det kan finnas i byggmaterial i många äldre hus som byggdes innan 1982. Så bor du i ett äldre hus är risken stor att det kan finnas asbest i ditt hus.

Vad är asbest?

Asbest är silikater, en slags mineral, som utvanns från Nordamerika, Ryssland och Sydafrika, och är ett oorganiskt mineralfiber. Det brinner inte (så lätt) och ansågs därför vara ett bra material att isolera hus med – i väggar, tak och kring ventiler och rör. När vi utför asbestsanering ser vi, på samma sätt som vid PCB sanering, även till att göra det tryggt och säkert för våra kunder. Vi bygger luftslussar och erbjuder säker avfallshantering så att det farliga avfallet inte hamnar fel.